Vad vill du i stället för Förbifart Stockholm?

Högeralliansen vill lägga över 30 miljarder kronor på världens längsta motorvägstunnel. Vilken kollektivtrafik vill du bygga i stället?
Klicka i boxarna, jämför kostnad och koldioxidutsläpp med motorvägens. Spara ditt alternativ och dela vidare!

Tunnelbana
Spårväg

Koldioxidutsläpp/år (Ton koldioxid)

Kostnad (Miljoner kronor)